1. 1

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.

 2. 2

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 3. 5

  Tiếp tục năng động

  30 tin nhắn được đăng. Bạn phải thích lắm đấy!

 4. 10

  Rất chăm chỉ!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 5. 10

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 6. 15

  Họ yêu mến bạn!

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 7. 20

  Bạn là người nhiệt huyết

  1000 bài viết? Quá ấn tượng!

 8. 20

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 9. 30

  Bạn là người nổi tiếng. Chúng tôi yêu bạn.

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút 500 thích.